Aktiastiftelsen i Vanda
Ändamål
Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda arbete som främjar sparandet och genom att utdela understöd för verksamhet som gynnar kultur, barn-och ungdomsarbete, idrott och hembygdsarbete i Vanda.
Ansökningsförfarande
Ansökningstiden är april och september årligen.
Blanketter finns även i Aktias kontor i Vanda.

Sökande skall ha konto i Aktia Bank.

Ansökningsblankett
Bakgrund
Stiftelsen (tidigare Sparbanksstiftelsen) grundades 1993 i samband med ombildandet av sparbanken Aktia till ett sparbanksaktiebolag. De 20 stiftelserna grundades på områden i Svenskfinland, där sparbanken hade verksamhet.

Sparbanksstiftelserna erhöll vid stiftandet aktier i Aktia sparbank Abp och bildade då såsom även nu den största aktieägargruppen i Aktia.

Stiftelsens beslutande organ är delegationen och styrelsen.
Kontaktuppgifter

Styrelseordförande
Ralf Asplund
Högmossgränden 3
01380 Vanda

Delegationsordförande
Börje Henriksson
Kabelvägen 7
01510 Vanda

Ombudsman
Yngve Lindberg
Käinbyvägen 76
01700 Vanda
tel: 0400-312908
yngve.lindberg @ kolumbus.fi