Helsingestiftelsen sr
Ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stödja hembygden.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stödja arbete, forskning och information inom stiftelsens verksamhetsområde och genom att dela ut understöd och donationer till mottagare verksamma i eller med anknytning till Vanda.

Stiftelsen understöder även verksamhet som gynnar kultur, idrott och annan allmännyttig verksamhet för befolkningen i Vanda och understöder all annan laglig verksamhet som främjar och stöder stiftelsens ändamål. 

Stiftelsen prioriterar  barn- och ungdomsverksamhet och hembygdsarbete.

Stiftelsens beslutande organ är förvaltningsrådet och styrelsen.

Ansökningsförfarande

Följande ansökningstid är 1.10-31.10.2023.

Ansökan är elektronisk och öppnas 1.10.2023.

GÅ TILL VÅRA NYA HEMSIDOR: helsingestiftelsen.fi

Bakgrund

Helsingestiftelsen sr grundades 1993 (med namnet Sparbanksstiftelsen i Vanda, åren 2010-2020 var namnet Aktiastiftelsen i Vanda sr) av Aktia Sparbank Ab, med grundkapital från Helsingfors Sparbanks kontor i Helsinge socken (Vanda stad från 1974).

 

Kontaktuppgifter

Styrelseordförande
Ralf Asplund
Högmossgränden 3
01380 Vanda

Förvaltningsrådsordförande
Börje Henriksson
Kabelvägen 7
01510 Vanda